Kaikki kokoelmat
Käyttöohjeet
Ostolaskut
Ostolaskun rivien kohdistaminen
Ostolaskun rivien kohdistaminen
Päivitetty yli viikko sitten

Ostolaskun rivien kohdistaminen työmääräimelle/projektille

Ostolasku voidaan kohdistaa osittain tai kokonaan työmääräimelle sekä projektille. Ennen kohdistamista on varmistettava, että ostolasku on hyväksytty. Mikäli ostolaskua ei ole hyväksytty, ostolaskua ei pysty kohdistamaan. Saat hyväksyttyä tallentamattoman ostolaskun yläreunasta kohdasta "Hyväksy ostolasku". Ostolasku on hyväksytty, kun ostolaskulla on laskunumero.

mceclip0.png

Ostolaskun kohdistaminen työmääräimeen

Ostolasku voidaan kohdistaa työmääräimeen kokonaan tai osittain. Jos haluat kohdistaa koko laskun työmääräimelle, valitse laskun ylärivin painikkeista "Siirrä työmääräimeen".

mceclip1.png

Jos haluat kohdistaa vain osan laskun riveistä työmääräimeen, valitse kohdistettavat tuoterivit ja siirrä rivit kohdasta "Siirrä rivejä työmääräimeen".

mceclip3.png

Työmääräimen ja hinnoitteluperusteen valitseminen

"Siirrä rivejä työmääräimeen" toiminto avaa alla olevan ikkunan. Tässä ikkunassa määritetään työmääräin, jolle ostolasku tai ostolaskun rivit halutaan kohdistaa.

Voit hakea haluamasti työmääräimen syöttämällä kenttään vähintään kolme merkkiä tai käyttämällä asiakasnimeä.

Mikäli olet antanut tukkurille työmääräimen numeron ostolaskun kohdistusta varten, tulisi "Työmääräin" kohdassa olla automaattisesti tämä tieto. Ostolaskulle tukkuri tuo tämän tiedon MERKKI -kentässä.

mceclip4.png

Voit valita kohdistukselle myös hinnoitteluperusteen. Hinnoitteluperusteita ovat tuoterekisteri (saajan tulee löytyä toimittajarekisteristä), oletustuotealan hinnoittelusääntö, katelaskutus ja asiakaskohtainen kiinteä kate:

Katelaskutus: käyttäjä voi määrittää kohdistuksessa halutun kateprosentin tapauskohtaisesti:

Asiakaskohtaisen kiinteän katteen voit määrittää asiakkaalle 'Tuotehinnoittelu ja alennukset' valikossa (vakiokate):

Ostolaskun tiedot työmääräimellä

Työmääräimellä ostolaskunumero on luettavissa tuoteriveiltä oikeasta reunasta (i). Ostolaskunumeron klikkaus myös avaa ko. ostolaskun:

Työmääräimelle tuodut ostolaskut ovat myös tarkistettavissa Ostolaskut -osiosta työmääräimen lopussa:

Ostolaskun kohdistaminen projektille

Ostolasku voidaan kohdistaa projektille kokonaan tai osittain. Jos haluat kohdistaa koko laskun projektille, valitse laskun ylärivin painikkeista "Kohdista projektin kuluksi"

mceclip5.png

Jos haluat kohdistaa vain osan laskun riveistä projektille, valitse kohdistettavat tuoterivit ja siirrä rivit kohdasta "Kohdista projektin kuluksi".

mceclip6.png

Valitse projekti, johon ostolasku tai ostolaskun rivit halutaan kohdistaa ja määritä kohdistettaville riveille kulutyyppi eli materiaali, vuokrat tai alihankinta.

mceclip7.png

Projektiin kohdistetut ostolaskut ovat nähtävillä Kulut -välilehdeltä:

Vastasiko tämä kysymykseesi?