Kaikki kokoelmat
Käyttöohjeet
Projektit
Projektiseurannan käyttöopas
Projektiseurannan käyttöopas
Päivitetty yli viikko sitten

Ecomin projektiseurannalla suunnittelet ja seuraat urakoita ja projekteja.

Projekti voi koostua kiinteissä maksuerissä laskutettavista töistä, erikseen laskutettavista töistä tai näiden yhdistelmästä.

Projektien toteumat päivittyvät reaaliaikaisesti, kun sille kohdistetaan ostolaskuja, työkulukirjauksia ja työmääräimiä, ja projektin maksueriä tai lisätöitä laskutetaan.

Projektilista

Projektit -näkymässä näet yhdellä silmäyksellä kaikki yrityksesi projektit. Voit suodattaa listaa projektien tilan mukaan tai vapaalla sanahaulla. Listalta näet heti myös projektin arvioidun budjetin sekä toteutuneet kulut ja tulot.

Uusi projekti perustetaan UUSI-napilla.

mceclip2.png

Projektin perustiedot

Projektin perustietoja ovat mm.

 • Projektin nimi: anna projektille kuvaava nimi, jolla se on helppo löytää.

 • Projektin asiakas: Asiakas, jolta projektin maksuerät ja työmääräimet laskutetaan. Projekti voi olla myös yleinen seurantaprojekti, jolla ei ole asiakasta.

 • Viitteemme, viitteenne, merkki, myyntitili: oletustiedot maksuerälaskuille ja työmääräimille

 • Tulot ja kulut: Voit arvioida projektin kokonaistulon ja kulut arvioimalla tai lasketun tarjouksen perusteella. Toteutuneet tulot ja kulut päivittyvät reaaliaikaisesti, kun projektille kohdistuu kuluja, ja maksueriä tai työmääärimiä laskutetaan.

mceclip0.png

Maksupostit

Maksupostit eli maksuerät ovat urakasta kiinteinä erinä laskutettavat erät. Yleensä maksueristä sovitaan urakkasopimuksessa ja ne laskutetaan valmiusasteen tai tiettyjen työvaiheiden mukaan. Maksuerien järjestystä voi muuttaa raahaamalla rivejä.

mceclip1.png

Maksueriä laskutetaan valitsemalla halutut maksuerät jolloin Laskuta-nappi aktivoituu. Jos valittuna on useampi maksuerä, voit valita laskutetaanko ne erillisillä laskuilla vai yhtenä koontilaskuna.

mceclip0.png

Kulut

Projektille voi kohdistaa kuluja kolmella tapaa:

 1. Kohdistamalla ostolaskun projektille. Ostolaskun rivit kohdistetaan projektin kuluiksi.

 2. Kohdistamalla työmääräimen projektille. Työmääräimen rivien ostohinta lasketaan projektin kuluksi.

 3. Lisäämällä kuluja käsin Kulut-listan lisävalikosta (oikeassa nurkassa)

mceclip3.png

Ostolaskut

Ostolasku kohdistetaan projektille kuluksi ostolaskunäkymästä. Jos samalla ostolaskulle on usean projektin kuluja, voit valita haluamasi rivit ja kohdistaa vain ne rivien yläpuolella olevalla napilla.

mceclip0.png

Jos ostolaskun viitteenne-, viitteemme- tai merkki-kentässä on numero, kohdistus etsii automaattisesti projektia numerolla, kun olet painanut kohdista.

Kululle voidaan määritellä kulutyyppi (mm. materiaali tai alihankinta). Jatkossa kulutyyppejä tullaan käyttämään projektiraportoinnissa.

mceclip1.png

Työkulut

Projektin työkulut ovat projektille kohdistettuja työkulukirjauksia. Työkulukirjaus voidaan kohdistaa suoraan projektille tai se voi kohdistua työmääräimelle, joka kuuluu projektiin.

Huom: Työkulukirjauksen kulu muodostuu työkuluun kytketyn palkkalajin kulusta ja sivukulusta, jotka määritellään asetuksissa. Asetukset kannattaa tarkastaa ennen ensimmäisen projektin aloittamista.

mceclip2.png

Tulot

Projektin tulo lasketaan kolmesta lähteestä:

 1. Projektin maksueristä muodostetuista laskuista

 2. Projektin laskutetuista työmääräimistä

 3. Käsin lisätyistä tuloista (Tulot-listan lisävalikosta, oikeassa nurkassa)

Työmääräimet

Projektin työmääräimet ovat joko:

 1. Ei laskutettavaa työtä, kuten kiinteään urakkaan kuluvaa työtä tai reklamaatiotyötä.

 2. Laskutettavaa työtä, kuten tuntiperusteisen projektin normaalia työtä

 3. Lisätyötä (kuten laskutettava työ, mutta eritellään raportoinnissa)

mceclip0.png

Kun työmääräin perustetaan projektin Työmääräimet-listan UUSI-napilla, lisätään työmääräimelle automaattisesti projektin asiakas- ja laskutustiedot.

Projektityömääräimen tyyppi valitaan työmääräimellä Projektin työn tyyppi -valinnalla.

mceclip1.png
Vastasiko tämä kysymykseesi?