Kaikki kokoelmat
Käyttöönotto ja asetukset
Perusasetukset
Työkulukirjausten asetukset / käyttöönotto
Työkulukirjausten asetukset / käyttöönotto

Työkulukirjausten yleisasetukset, uusien palkkalajien lisääminen ja tuotteiden kytkeminen

Päivitetty yli viikko sitten

Ecomin työkulukirjaukset ovat työmääräimelle tai projektille tehtäviä työ- tai matkakirjauksia, jotka voidaan laskuttaa asiakkaalta, kohdistaa projektin kuluksi ja siirtää myös palkanlaskentaan.

Jotta saat työkulukirjauksen käyttöösi, pitää sinun:

 1. Luoda järjestelmään käytettävät palkkalajit

 2. Luoda palkkalajeja vastaavat tuotteet

 3. (Kytkeä palkkalajit tuotteisiin)

Palkkalajien lisääminen

Luo ensin käytössänne olevat palkkalajit Asetukset -> Työkulukirjaus asetukset. Varmista tarvittaessa käytettävät palkkalajit ja niiden oikeat koodit palkanlaskijalta.

Palkkalajeille tulee syöttää numero, nimi, sekä palkkalajin tyyppi (esim. aika tai korvaus). Syötä myös palkkalajin kulu ja sivukulu, joita käytetään projektin kululaskennassa. Korvaus-tyyppiselle palkkalajille ei määritellä sivukulua.

Kun kaikki käytettävät palkkalajit on syötetty, voidaan ne kytkeä tuotteisiin laskutusta varten.

Palkkalajia vastaavan tuotteen lisääminen

Palkkalajien kytkeminen tuotteisiin

Voit tehdä jokaiselle henkilölle oman palkkalaji->tuote -kytköksen. Tuotekytkös kohdan voi jättää tyhjäksi, jos kulua ei veloiteta asiakkaalta.

 1. Mene kohtaan Asetukset -> Palkkalajit

 2. Paina kynän kuvaa siltä riviltä, johon haluat tuotekytköksen lisätä

 3. Lisää tuotekytkös kohdasta "+ LISÄÄ TUOTEKYTKÖS"

 4. Hae aiemmin luotu palkkalajia vastaava tuote listalta ja tallenna rivi

 5. Määritä Henkilöt alta kenelle haluat kytköksen tehdä. Muista kytkeä kaikki palkkalajit kaikille henkilöille, jotka niitä tarvitsevat.

mceclip2.png
mceclip3.png

Ulkoinen palkanlaskentaohjelma

Yleiset työkuluasetukset

Yleisissä asetuksissa löytyy kirjausten hyväksymiseen liittyviä asetuksia.

 • Salli kohdistamattomien kulukirjausten käsittely: jos valittuna, kulukirjauksen voi hyväksyä vaikka sitä ei ole kohdistettu

 • Salli kulukirjausten automaattinen hyväksyminen: hyväksyy automaattisesti kirjauksen, jossa on kohdistus

 • Hyväksy automaattisesti kohdistamattomat kulukirjaukset: hyväksyy automaattisesti kaikki kirjaukset sekä kohdistetut että kohdistamattomat

Sinulle ei ole määritelty palkkalajia

Mikäli ohjelmisto antaa alla olevan virheilmoituksen tarkista, että palkkalajit on lisätty asetuksissa ja palkkalajien taakse on kytketty henkilö.

mceclip4.png

Työkulukirjausten käyttö

Vastasiko tämä kysymykseesi?