Jetin työkulukirjaukset voidaan viedä Procountoriin vientitiedoston avulla. Vientitiedosto muodostuu csv-tiedostona, jossa on rivityyppi, henkilönumero, palkkalajin koodi, palkkalajin nimi ja rivin lukumäärä. Henkilönumerot ja palkkalajien koodit täytyy vastata Procountorin tietoja ennen vientitiedoston luontia, joten tarkasta niiden oikeudellisuus ensin. Alla ohjeet henkilöiden ja palkkalajien tarkistamiseen sekä askeleet vientitiedoston luomiseen.

Henkilönumerointi

Henkilönumero täytyy vastata Procountorin henkilönumerointia. Ecom Jetin henkilönumerot voi tarvittaessa muuttaa menemällä Asetukset > Käyttäjät, painamalla rivin lopussa olevaa kynän kuvaa ja muuttamalla numeron henkilötunniste-sarakkeeseen.

ty_kulukirjaus4.png

Palkkalajit

Palkkalajien numerointi tulee olla Ecom Jetissä sama kuin Procountorissa. Tämän linkin takaa löytyy ohje palkkalajien lisäämiseen: Työkulukirjausten asetukset

mceclip2.png

Työkulukirjausten vientitiedoston luonti

1. Avaa Työt ja projektit (salkun kuva oikeassa reunassa) > Työkulukirjaukset

2. Valitse suodattimiin haluamasi rajaukset (esim. päivämäärän mukaan)

3. Paina oikeasta yläkulmasta 'Lisätoiminnot'

ty_kulukirjaus1.png

4. Paina 'Vie työkulukirjauksia'

ty_kulukirjaus2.png

5. Jos teit aikaisemmin suodatuksia, valitse tässä kohtaa vietäviksi riveiksi kaikki, jotka vastaavat suodattimia. Vaihtoehtoisesti voit valita vain näkyvät rivit, joka valitsee vain ne rivit, jotka ovat työkulukirjaus-ikkunassa tällä hetkellä näkyvillä.

6. Valitse tiedostomuodoksi Procountor

mceclip0.png

Ohjelma luo alla olevan näköisen csv-tiedoston.

Sarakkeiden selitykset:

A Rivityyppi

B Henkilönumero

C Palkkalajin koodi

D Palkkalajin nimi

E Määrä

mceclip1.png

Huomioi, että jos haluat tarkastella tiedostoa, se kannattaa avata muistiossa, sillä esimerkiksi Excelissä avaaminen saattaa aiheuttaa ongelmia desimaalinumeroiden näkymisessä oikein.

Palkka-aineiston sisäänluku Procountoriin

Procountorissa:

1. Luo uusi palkkalista

2. Paina "Valitse tiedosto" ja hae luomasi csv-tiedosto

2. Luo laskelmat

Tarkemmat ohjeet löytyvät Procountorin sivuilta: Palkka-aineiston sisäänluku Procountoriin

Vastasiko tämä kysymykseesi?