Työmääräinten käyttöopas
Päivitetty yli viikko sitten

Ecomin työmääräin voi olla yksittäinen keikkatyö, pidempään jatkuva työ, osissa laskutettava työ tai projektin työ. Työmääräimelle kirjataan työt ja tarvikkeet sitä mukaan, kun työ edistyy. Työmääräimen voi välilaskuttaa tai useamman työmääräimen voi koontilaskuttaa yhdellä laskulla. Työmääräimellä voi myös laskea kustannusarvion tai tarjouksen asiakkaalle.

Työmääräinlista

Työmääräin listalla näkyy kaikki työmääräimet. Listaa voi suodattaa mm. työn tilan ja henkilöiden mukaan.

Työmääräimen perustietojen lisäksi rivin lopussa näkyy työmääräimelle merkityt työntekijät ja kalenteri-ikoni, jos työ on aikataulutettu.

mceclip0.png

Työmääräimen tiedot

Perustiedot

Työmääräimen perustietoihin syötetään työn tiedot, kuten työn lyhyt selosteen (työn nimi) ja kuvauksen. Myös laskutukseen liittyvät tiedot, kuten laskutusviitteet ja tiliöinti voidaan määritellä jo työmääräimellä.

Jos työmääräin kytketään projektille, määritellään myös onko työ laskutettavaa työtä vai pelkkää projektin kulujen ja töiden seurantaa.

mceclip1.png

Työvaiheet / aikataulutus ja resursointi

Työmääräimelle voi määritellä työvaiheita ja työvaiheille voi myös resursoida henkilöitä ja muita resursseja, kuten laitteita tai ajoneuvoja. Käytössä olevat resurssit määritellään asetuksissa.

mceclip2.png

Kalenteri

Kalenterinäkymässä näytetään työmääräinten aikataulutetut työvaiheet ja työvaiheille resursoidut laitteet. Kalenterinäkymässä näkyviä tapahtumia voi suodattaa mm. henkilöittäin.

mceclip3.png
Vastasiko tämä kysymykseesi?