Kaikki kokoelmat
Käyttöohjeet
Asetukset
Käyttäjien väliset erot
Käyttäjien väliset erot

Pääkäyttäjän, normaalikäyttäjän, kirjanpitäjän, kumppanikirjanpitäjän ja asentajan väliset erot käyttöoikeuksissa. #käyttöoikeudet

Päivitetty yli viikko sitten

Asetukset

Pääkäyttäjä

Normaali

Kirjanpitäjä

Kumppani-kirjanpitäjä

Asentaja

Omat käyttäjä-tiedot

x

x

x

x

x

Yrityksen tiedot

x

Tilaus

x

Tarkastus-lokit

x

x

x

Työmääräin asetukset

x

x

x

x

Resurssiasetukset

x

x

x

x

Käyttäjät

x

Laskutus-asetukset

x

x

x

Maksuehdot

x

Ostolasku-asetusket

x

x

x

Tuotealat

x

Tuotteiden hinnoittelu

x

Tuote-alennukset

x

x

x

x

Varaston-hallinta

x

x

Työkulu-kirjaus-asetukset

x

x

x

Verkko-laskutus

x

Procountor/Netvisor

x

x

x

x

Pankki-yhteys

x

x

Muut integraatiot

x

x

x

x

Asiakas-asetukset

x

x

x

x

Pankkitilit

x

x

x

Alv-verokannat

x

x

x

Tilikartta

x

x

x

Oletustilit

x

x

x

x

Dimensiot

x

x

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Ohjelman toiminnot

Pääkäyttäjä

Normaali

Kirjanpitäjä

Kumppani-kijanpitäjä

Asentaja

Ohjaus-paneeli

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Työ-määräimet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Omien muokkaus*

Työkulu-kirjaukset

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Tuntien kirjaus

Projektit

Kaikki oikeudet

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Ei oikeuksia

Toistuvat työt

Kaikki oikeudet

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Ei oikeuksia

Kohteet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Kaikki oikeudet

Kalenteri

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Laskut

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Katselu-oikeudet + tiliöinti

Kaikki oikeudet, paitsi lähetys

Ei oikeuksia

Ostolaskut

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Katselu-oikeudet + tiliöinti

Kaikki oikeudet

Ei oikeuksia

Myynnit

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Ei oikeuksia

Asiakkaat

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Kaikki oikeudet

Tuotteet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Katselu-oikeudet

Katselu-oikeudet

Kaikki oikeudet hinnoilla tai ilman

Toimittajat

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet

Ei oikeuksia

Hyväksyntä-kierto

Kaikki oikeudet

Hyväksyjä/

asiatark-astaja

Ei voi hyväksyä

Hyväksyjä/

asiatark-astaja

Ei voi hyväksyä

Ecomista löytyy käyttäjäroolit seuraaville käyttäjätyypeille:

 • Pääkäyttäjä

 • Normaali

 • Kumppanikirjanpitäjä

 • Kirjanpitäjä

 • Asentaja

Jokaisella käyttäjällä on erilaajuiset oikeudet Ecomin käyttöön. Pääkäyttäjällä on pääsy kaikkiin ohjelman toimintoihin, mutta muilla käyttäjillä toiminnot ovat rajattuja. Normaalikäyttäjä pääsee kaikkiin muihin toimintoihin Ecomissa, paitsi seuraaviin:

 • Tuotealat

 • ALV-verokannat

 • Työkulukirjaus asetukset

 • Tilikartat

 • Tilaus

 • Pankkitilit

 • Yrityksen tiedot

 • Laskutusasetukset, sis. maksuehdot

 • Käyttäjähallinta

 • Pankkiyhteys

 • Tuotteiden hinnoittelu

 • Verkkolaskutus

 • Toimintaloki

Asentaja- eli työntekijätunnuksella oikeudet ovat suppeammat kuin normaalikäyttäjällä. Asentajakäyttäjä pääsee Ecomissa käsiksi seuraaviin toimintoihin:

 • Tuntien kirjaus ja niiden kohdistaminen työmääräimille ja projekteille

 • Työmääräimet; myös uuden luonti

 • Työkulukirjaukset

 • Asiakkaat; myös uuden luonti

 • Kohteet; myös uuden luonti

 • Kalenteri

 • Tuotteet

Osaan asentajatunnuksen näkymistä pystyy myös vaikuttamaan pääkäyttäjänä asetusten kautta. Asetusten kautta pystyy rajoittamaan hinnastojen näkyvyyttä asentajakäyttäjille.

Otathan huomioon, että jos työntekijää ei ole lisätty työmääräimelle työntekijäksi, hän ei löydä kyseistä työmääräintä Ecomista.

Kumppanikirjanpitäjän tunnukset on mahdollista saada käyttöön vain, jos kirjanpitäjän yritys on Procountorin kumppani. Tavallinen kirjanpitäjä pääsee Ecomissa käsiksi seuraaviin toimintoihin:

 • Tilikartat

 • Laskutusasetukset

 • Tarkastuslokit

 • Työmääräinasetukset

 • Resurssiasetukset

 • Tuotealennukset

 • Työkulukirjausten asetukset

 • Asiakasasetukset

 • Pankkitiliasetukset

 • ALV-verokannat

 • Oletustiliasetukset

 • Dimensiot; näitä pääsee katsomaan, mutta ei muokkaamaan

 • Työmääräimet; ei pysty kuitenkaan luomaan työmääräimiä

 • Laskut; ei pysty kuitenkaan lähettämään laskuja tai luomaan uusia

 • Kohteet; ei pysty kuitenkaan luomaan kohteita

 • Toistuvat työt; ei pysty kuitenkaan luomaan toistuvia töitä. HUOM: Täältä kirjanpitäjä pystyy luomaan työmääräimen toistuvan työn pohjan avulla.

 • Projektit; ei pysty kuitenkaan luomaan projekteja

 • Kalenteri

 • Ostolaskut; ei pysty kuitenkaan hyväksymään ostolaskuja eikä kohdistamaan rivejä työmääräimille tai projekteille. Ei pysty myöskään luomaan ostolaskuja tai kassamaksuja.

 • Myynnit; ei pysty kuitenkaan luomaan uusia myyntiliidejä

 • Asiakkaat; ei pysty kuitenkaan luomaan uusia asiakkaita tai muokkaamaan niiden tietoja

 • Tuotteet; ei pysty kuitenkaan luomaan uusia tuotteita

 • Toimittajat

 • Työajastin

 • Myyntilaskujen ja ostolaskujen lisätoiminnot

 • Asiakkaiden tuominen massana

Kumppanikirjanpitäjä pystyy ylläolevien asioiden lisäksi käsiksi

 • pankkiyhteyteen

 • myyntilaskujen muokkaukseen ja luomiseen

 • ostolaskujen muokkaukseen ja maksamiseen; pystyy myös hyväksymään ostolaskuja.

Vastasiko tämä kysymykseesi?