Tuotealat ja niiden hinnoittelu

Tuotealojen lisääminen, oletustuotealan valitseminen. Tuotteiden hinnoittelu sekä nettohinnastojen poistaminen

Päivitetty yli viikko sitten

Uuden tuotealan lisääminen

Pääset lisäämään uuden tuotealan menemällä Asetukset > Tuotteet ja työkulut -otsikon alla > Tuotealat. Lisää uusi tuoteala kohdasta "+ UUSI TUOTEALA"

Anna tuotealalle tunnus ja nimi. Muista tallentaa uusi tuoteala kasetin kuvasta. Mikäli haluat muokata tuotealaa, se onnistuu rivillä sijaitsevasta kynän kuvasta.

Merkitse tuoteala aktiiviseksi kohdasta "Aktiivinen". Listasta valitaan kaikki ne tuoteala, joiden halutaan olevan aktiivisena. Oletustuotealan saat vaihdettua täppäämällä rivin oletukseksi.

Tuotteiden hinnoittelu

Voit määritellä tuotealallesi hinnoittelusääntöjä sekä tuoteryhmäkohtaisia poikkeuksia menemällä Asetukset > Tuotteet ja työkulut > Tuotteiden hinnoittelu.

Tuotealojen hinnoittelusäännöt

Voit määritellä tuotealoillesi omat hinnoittelusäännöt. Valitse hinnoittelusääntöjen alta tuoteala, jota haluat muokata.

mceclip2.png

Jos tuotealasi ottaa suoraan toimittajalta tuotteen hinnan, valitse Toimittajan OVH-hinnan mukaan. Valitse toimittajien tärkeysjärjestys, jonka mukaan Ecom valitsee tuotteiden hintoja (ylin=suurin). Voit myös käyttää kalleimman toimittajan hintaa. Pääset tästä myös määrittelemään lisäprosentin sekä minimikateprosentin.

Minimikateprosentti = katteen täytyy olla vähintään tämä määritetty prosentti

Lisäkateprosentti = OVH-hinnan mukaan lasketun katteen päälle laskettava lisäprosentti.

mceclip3.png

Jos haluat määritellä tuotteille oman katteen, mikä määräytyy hinnan mukaan, valitse Oman katteen mukaan. Voit määritellä hintarajoja ja niihin sopivat kateprosentit hinnan suuruuden mukaan. Yläraja muodostuu automaattisesti seuraavan portaan alarajan mukaan. Jos käytät yhtä kiinteää katetta kaikissa tuotteissa, valitse alarajaksi 0€, määritä kateprosentti ja poista muut rivit.

mceclip0.png

Jos haluat määritellä manuaalisesti tuotteiden hintoja, valitse Käsin annettu hinta.

mceclip1.png

Huomioi, että jos tuotealassa on jokin muu kuin manuaalinen hinnoittelu, ei uutta tuotetta lisättäessä pystytä määrittelemään hintaa itse.

Nettohintojen poistaminen

Ennen kuin olet tuomassa uusia nettohintoja Ecomiin, kannattaa vanhat poistaa. Vanhat jo sisäänajetut nettohinnat korvaavat aina toimittajan aleprosentit sekä uudet nettohinnat. Vanhat nettohinnat kannattaa poistaa siinä vaiheessa, kun saat toimittajalta uuden nettohinnaston.

Valitse ensin tuoteala, josta nettohinnat poistetaan, sitten toimittaja, jolta ne poistetaan ja viimeiseksi päivämäärä, milloin hinnat poistetaan.

mceclip2.png
Vastasiko tämä kysymykseesi?