Kaikki kokoelmat
Käyttöohjeet
Tarjouslaskenta
Uusi sähkötarjous osa 5: Tarjouksen yhteenveto ja tulostus
Uusi sähkötarjous osa 5: Tarjouksen yhteenveto ja tulostus

Laskenta-välilehden läpikäynti, kertoimien muokkaus, muiden kulujen lisääminen ja tarjouksen tulostaminen

Päivitetty yli viikko sitten

Position laskenta-välilehti näyttää kaikki position euromääräiset tiedot. Ne päivittyvät heti, kun position tietoja muutetaan. Tietojen muuttaminen vaikuttaa myös tarjouksen yläosassa olevaan yhteenvetoon

Materiaalit ja työt

Nettohinta: position työt/materiaalit -välilehdiltä saatujen töiden/tuotteiden hinta yhteensä.

Lisäkerroin: Nettokentän alla on lisäkerroin-kenttä, jonka perässä on kynä-kuvake. Sitä klikkaamalla saadaan tarvittaessa muutettua kertoimia positiokohtaisesti. Kertoimet voidaan päivittää myös tietojen yllä olevasta painikkeesta 

Kulukenttien alla olevat kentät ovat kaikki muokattavia kenttiä, mikäli halutaan muuttaa position hinta- tai katetietoja.

Muu kulu: Tarjoukseen liittyy aina silloin tällöin kustannuksia, joita ei voi lisätä töihin eikä materiaaleihin. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alihankintakustannukset. Position laskenta-välilehdelle on siksi tehty erillinen Muut kulut -osio, johon voi lisätä vapaamuotoisia kustannuksia ja antaa niille oman erillisen katteen. Muita kuluja voit muokata painamalla-kuvaketta.

Korvaukset

Matkakorvaukset

Ohjelma laskee kilometrit kohteeseen sen mukaan mitä oletustietoihin on määritetty. Sen lisäksi voidaan kilometritietoja määrittää myös positiokohtaisesti samasta kohtaa kuin kertoimiakin. Ohjelma laskee kilometrit tarkasti päivien mukaan. Kilometrikustannuksissa on hyvä ottaa huomioon se, montako henkilöä kulkee samalla kulkuneuvolla kohteeseen tai yövytäänkö kohteessa.

Päiväkorvaukset

Päiväkustannukset lasketaan postin työt -välilehden työtuntien kertymän mukaan. Kertymä löytyy tarjouksen yläosasta tunnuslukejen ensimmäiseltä riviltä. Myös päiväkustannuksia voidaan määrittää myös positiokohtaisesti ja niille on mahdollista asettaa omat katteet.

Loppusumman pyöristys

Tarjouksen loppusumma on mahdollista pyöristää Yhteenveto-taulukon pyöristä-painikkeen takaa.

Lisäksi voidaan määrittää se, mihin tarjouksen summatietoihin pyöristyksen halutaan vaikuttavan: töihin, materiaaleihin, kilometreihin vai päiviin. Näistä voi valita yhden tai useamman Pyöristyksen voi tehdä molempiin suuntiin. Alaspäin pyöristettäessä on hyvä varmistua siitä, että annettu kate riittää pyöristyksen tekoon.

Tulostus

Tarjouksen tulostusvalinnat löytyvät -kuvakkeen takaa.

Tarjoukseen tulostuu yhteenvedon tiedot. Tarvittaessa voit valita mukaan myös erittelyn, johon voit valita sisältyvän paketit, materiaalit, työt, muut kulut ja korvaukset. Erittelyt voidaan ottaa yhtenä listana tai positioittain.

Vastasiko tämä kysymykseesi?