Kaikki kokoelmat
Käyttöohjeet
Tarjouslaskenta
Sähköalan tarjouslaskennan käyttöönotto
Sähköalan tarjouslaskennan käyttöönotto

Tarjouslaskennan asetukset ja Sähköinfon pakettirekisterin käyttöönotto

Päivitetty yli viikko sitten

Tässä ohjeessa käydään läpi tarjouslaskentaa varten tarvittavat yleiset asetukset. Sen lisäksi ohjeen lopussa on askeleet Sähköinfon pakettirekisterin käyttöönottoon.

HUOM! Ecom tulee jakautumaan tulevaisuudessa kahteen pakettiin: uuteen, laajempaan Pro-versioon sekä nykyistä Pro-versiota vastaavaan Vakio-versioon. Ennen muutosta ilmestyvät uudet ominaisuudet, kuten tarjouslaskenta, ovat käytössäsi nykyisessä tilauksessasi siihen asti, kunnes uusi Pro-versio julkaistaan. Muistutamme tilauksen päivityksestä lähempänä sen ajankohtaa.

Ota tarjouslaskenta ensin käyttöön menemällä Asetukset > Tarjouslaskenta.

Sitten valitse aktiiviseksi Tarjouslaskenta käytössä ja sen jälkeen vielä Sähköalan tarjouslaskenta.

Kun olet valinnut sähköalan tarjouslaskennan, avautuu ikkuna, josta voit valita, mitkä oletustiedot haluat tuoda.

Voit tuoda ohjelmaan sähköalan oletuspositiot, työkertoimet ja materiaalikertoimet. Näitä voit muokata myöhemmin itse ja tarvittaessa poistaa sellaisia, joita et tarvitse.

HUOM! Työkertoimet ja materiaalikertoimet tulevat ohjelmaan tyhjillä arvoilla, joten muokkaa ne tuonnin jälkeen oikeiksi.

Yleiset asetukset

'Yleiset' kohdassa asetetaan kaikkia tarjouksia koskevat kate- ja korvausluvut sekä sallittu ostohinnan ero.

Katteet

Ylimpänä olevat kentät ovat tarjouksen oletuskateprosentteja, jotka tulevat yrityksen kustannushintojen päälle. Näitä tietoja voi tarvittaessa muuttaa tarjouksessa erikseen. Kateprosentit kannattaa muuttaa valmiiksi sille tasolle, jota yritys yleensä käyttää.

⚠️ Huomioi, että kateprosentit eivät ole kertoimia, vaan ne lasketaan myyntihinnan kautta. Esimerkiksi 50% kate on kaksi kertaa ostohinta.

Korvaukset

Tässä kohtaa määritetään päivä- ja matkakustannusten nettoarvot. Verovapaat kustannukset korvaukset tulee päivittää ohjelmaan kerran vuodessa. Verovapaat kustannusten korvaukset kannattaa tarkistaa verottajan sivuilta. Alla olevassa taulukossa on kuitenkin yleisempiä lukuja.

Taulukko 1. Lukuja verovapaisiin kustannusten korvauksiin

2024

2023

Kilometrikorvaus (auto)

0,57 €

0,53 €

Kokopäiväraha (yli 10 h)

51 €

48 €

Osapäiväraha (yli 6)

24 €

22 €

Ateriakorvaus

12,75 €

12 €

Muut

Sallittu ostohinnan ero = Mikäli eri toimittajien ostohintojen erotus ylittää annetun

prosenttimäärän, ohjelma ilmoittaa siitä.

Työ- ja materiaalikertoimet

Työkertoimet

Töiden oletuskertoimia ylläpidetään täältä. Näitä kertoimia voi tarkastella tarjouksen positioiden laskentasivuilla. Oletus-valinta määrää sen, että käytetäänkö kerrointa oletuksena uudessa tarjouksessa. Kun valinta on aktiivinen, lisää ohjelma kertoimen automaattisesti joka positiolle ja epäaktiivinen valinta jättää kentän oletustauluun, josta se on valittavissa tarvittaessa.

Listaan voi lisätä uusi kerroin -painikkeella käyttämiään työkertoimia. Jos kerroin menee väärään kategoriaan, voit klikata sen rivin kynää ja vaihtaa tyypin, niin kerroin siirtyy oikeaan kategoriaan.

Materiaalikertoimet

Materiaalien oletuskertoimia ylläpidetään täältä. Näitä kertoimia käytetään tarjouksen position laskentasivulla. Oletus-kenttä määrää jälleen sen, että käytetäänkö kerrointa oletuksena uudessa tarjouksessa. Listaan voi lisätä käyttämiään tuotekertoimia uusi kerroin -painikkeella ja olemassa olevia voi muokata kynällä.

Sähköalakohtaiset

Seuraava tarjousnumero on arvo, joka kasvaa aina yhdellä sitä mukaan, kun uusia tarjouksia tehdään. Uuden tarjouksen teossa Ecom tarkistaa, ettei samalla numerolla ole toista tarjousta olemassa.

Laskennallinen tuntiveloitus on arvo, jota käytetään sähköalalla työajan määrittämiseen. Sähköalalla jokaisella työllä on euromääräinen hinta. Se ei ole siis suoraan työaikaan sidottu arvo, kuten LVI-alalla. Laskennallista tuntihintaa käytetään tarjouksen tuntien kokonaismäärän laskentaan. Se vaikuttaa päivien kokonaismäärään ja sitä kautta päiväkorvaukseen ja matkakustannuksiin. Tämä arvo ei siis ole yrityksen asentajille maksettava keskimääräinen tuntipalkka, vaan laskennallinen tuntihinta, joka korotetaan työn yksikkökustannuskertoimella, jolloin hinta saadaan tämän päivän tasolle. Huomioi, että tämän arvon nostaminen vähentää tarjouksen kertyviä tunteja.

Laskennallinen tuntiveloitus, matka on arvo, jota käytetään matka-ajan veloituksen määrittämiseen.

Positiot

Positioilla tarjous jaetaan laskijan tai tilaajan haluamiin kokonaisuuksiin. Oletuspositioluetteloita ylläpidetään täällä. Oletus-täppä kertoo sen, tuleeko positio automaattisesti uuteen tarjoukseen näkyviin. Listaan voi lisätä alapositioita rivin perässä olevalla plus-painikkeella.

Sähköinfon pakettirekisteri

Pakettirekisteri koostuu paketeista, jotka sisältävät sekä työtä että tuotteita. Esimerkiksi pistorasian asennus sisältää rasian lisäksi muutkin tarvikkeet ja työn hinnan. Hyvien pakettien avulla tarjouksen tekoaika vähenee huomattavasti. Ecomissa sähköalalle paketit ja työrekisterin toimittaa Sähköinfo Oy.

Käyttöönotto

1. Avaa Sähköinfon pakettirekisteri -pudotusvalikko

2. Paina

3. Lisää Severi-palvelun tunnukset oikeisiin kenttiin ja paina ota pakettirekisteri käyttöön

Tarvittaessa voit myös samaa kautta poistaa rekisterin käytöstä.

Oletusten tuonti Sähköinfolta

Voit tuoda korvaukset, sosiaalikustannus- ja urakkahinnoitelukertoimen Sähköinfolta Ecomiin. Tee ensin Sähköinfon pakettirekisterin käyttöönotto. Sen jälkeen näkyviin tulee painike oletustietojen tuomiselle. Kun painat sitä, oletustiedot päivittyvät Sähköinfolta Ecomiin.


Asetukset ovat nyt kunnossa 🎉 Seuraavaksi voit siirtyä tarjouksen luomiseen tämän ohjeen avulla: Uusi tarjous osa 1: tarjouksen oletustiedot

Vastasiko tämä kysymykseesi?