Tuotehinnaston tuonti tiedostosta

Tuo tuotteita

Päivitetty yli viikko sitten

Oman tuote- ja työhinnaston tuonti tiedostosta on tuettu Ecomin ominaisuutena. Tiedostotuonti puolustaa paikkaansa etenkin niissä tilanteissa kun perustettava tuotemäärä kasvaa suuremmaksi. Tuotetuonti Ecomiin ja huomioitavat asiat on opastettu tässä ohjeartikkelissa.


MINIMIVAATIMUKSET TIEDOSTOLLE JA TIEDOSTOSISÄLTÖÖN:

  • sallitut tiedostotyypit: .xls, .xlsx, .csv

  • tiedoston ensimmäinen rivi toimii aina sarakeotsikkona (kenttäotsikot), ks. esimerkki alla:

  • tiedostossa tulisi olla minimissään sarakkeet: tuotenumero, tuotenimi ja myyntihinta. Enemmänkin tietoa (eli sarakkeita) voidaan toki tuoda

  • tuotenumero on tiedostossa aina tuotekohtainen. Ts. ei samaa tuotenumeroa kahdella tai useammalla tuotteella

  • tuotenumerossa ei välilyöntejä tai erikoismerkkejä

  • tuhansien tuoterivien määrä samassa tiedostossa ei suotavaa (mittavampi määrä voidaan sen sijaan tuoda useammassa erässä/tiedostossa)


Tuotetuonti soveltuu etenkin oman työhinnaston tuontiin (tuoteala OMAT), missä tiedosto sisältää mm. tuotteen myyntihinnan. Muiden itse lisättyjen, omien tuotealojen käyttö on myös mahdollista. Huomioi kuitenkin että käytettävän tuotealan hinnoittelusääntö on aina Käsin annettu hinta.

Ecom > Asetukset > Tuotteiden hinnoittelu > valitse ko. tuoteala:

Tuotetuonti tapahtuu Ecom Jetissä seuraavassa polussa:

Ecom > Tuotteet ja toimittajat > Tuotteet

Tuotteet -valikossa valitse oikealta ylhäällä Lisätoiminnot > Tuo tuotteita:

Ohjelma pyytää seuraavaksi valitsemaan tuotavan tiedoston. Raahaa ja pudota tiedosto tai valitse klikkaamalla:

Valittu tiedosto tulee näkyville vasemmalla. On suositeltavaa tarkentaa tiedostomuoto tiedoston mukaan, ks. esimerkki alla. Tämä tukee mm. kirjaimistoa että toimii tuonnissa oikein (ääkköset).

Ääkkösiä varten suositeltava merkistö ISO-8859-1. Tämän jälkeen valitse SEURAAVA.

Tuonnin esikatselu:

Kohdista halutut tiedoston sarakkeet (listan sarake) Ecomin tuotetietoihin (Ecom kenttä). Huom. tiedoston sarakkeet voivat vaihdella merkittävästi tiedostosta riippuen. Kohdista minimissään: tuotenumero, nimi ja myyntihinta. Kuvan esimerkissä yllä on lisäksi valittuna myyntiyksikkö. Valitse epäolennaisille kentille OHITA.

Malliarvo -valinnalla oikealta ylhäällä voit esikatsella tiedoston tuotteita sujuvan tuotetuonnin varmistamiseksi ja varmistaa että ääkköset näkyvät oikein.

Tämän jälkeen valitse SEURAAVA

Valitse lopuksi haluttu tuoteala tuontia varten, esim. Omat. Jatka valitsemalla TUONTI:

Tee tuonnin jälkeen haku kyseisellä tuotealalla ja tuotujen tuotteiden tulisi näkyä järjestelmässä:

Esim. työveloitus ja sen tuodut tiedot:

Mikäli tuodut hinnastot vaativat päivitystä jatkossa, kuten muuttuvat tuotehinnat, niin voit tuoda päivitetyn tiedoston Jetiin aina uudestaan. HUOM. tässä tapauksessa tiedoston tuotenumeron on aina täsmättävä Jetin tuotenumeron kanssa, kun päivitetään olemassa olevia tuotteita.

Vastasiko tämä kysymykseesi?