Kaikki kokoelmat
Käyttöönotto ja asetukset
Rajapinnat ja yhteydet
Procountor tositetason integraatio (pilotti)
Procountor tositetason integraatio (pilotti)

Procountor-integraation käyttöönotto. Tositteiden synkronointi Procountorin kanssa.

Päivitetty yli viikko sitten

Tämä ominaisuus on tällä hetkellä validoinnissa rajatulla testaajajoukolla, mistä johtuen ominaisuus ei ole vielä käytössä kaikilla.

Jos teillä ei ole vielä Procountor-integraatiota käytössä, ota ensin muistiotositetasoinen integraatio käyttöön ja voit myöhemmin siirtyä käyttämään tositetasoista.

Tee käyttöönotto Ecomissa sen vaihtoehdon mukaan, onko Ecomissa aikaisemmin ollut Procountor tai muu kirjanpitointegraatio käytössä.

Siirry kohtaan 1, jos ecomissa ei ole ollut kirjanpitointegraatiota käytössä ennen.

Siirry kohtaan 2, jos Ecomissa on ollut aiemmin kirjanpitointegraatio käytössä.

1. Käyttöönotto (Ecomissa ei Procountor-integraatiota ennen)

 1. Avaa Procountor

 2. Avaa Perustiedot > API-avaimet

 3. Klikkaa uusi api-avain

  1. Valitse Käyttäjä-valikosta käyttäjätunnus, johon haluat integraation liittää.

  2. Ympäristönä näkyy se ympäristö, johon olet integraation API-avainta muodostamassa.

  3. Syötä Asiakasohjelmiston tunniste -kenttään ecom-jetClient

  4. Klikkaa Muodosta-painiketta.

  5. Klikkaa Kopioi API-avain leikepöydälle-painiketta.

  6. Klikkaa OK -painiketta.

Luo_api_avain.png

4. Mene Asetukset > Procountor

5. Paina 'Yhdistä Procountoriin'

6. Lisää aiemmin luomasi API-avain kenttään ja paina yhdistä procountoriin.

Siirry tämän ohjeen vaiheeseen 3. Käyttäjäasetukset

2. Käyttöönotto (Ecomissa ollut kirjanpito-integraatio ennen)

❗ Aikaisemmat kaudet tulee olla päätettynä ennen kuin otat tositetason integraatiota käyttöön.

1. Irrota nykyinen integraatio

2. Avaa Procountor

3. Avaa Perustiedot > API-avaimet

4. Klikkaa uusi api-avain

a. Valitse Käyttäjä-valikosta käyttäjätunnus, johon haluat integraation liittää.

b. Ympäristönä näkyy se ympäristö, johon olet integraation API-avainta muodostamassa.

c. Syötä Asiakasohjelmiston tunniste -kenttään ecom-jetClient

d. Klikkaa Muodosta-painiketta.

e. Klikkaa Kopioi API-avain leikepöydälle-painiketta.

f. Klikkaa OK -painiketta.

Luo_api_avain.png

5. Mene Asetukset > Procountor

6. Paina 'Yhdistä Procountoriin'

7. Lisää aiemmin luomasi API-avain kenttään ja paina yhdistä procountoriin.

Siirry tämän ohjeen kohtaan 3. Käyttäjäasetukset.


3. Käyttäjäasetukset Procountorissa

Procountorissa tulee olla tarvittavat käyttäoikeudet, jotta Ecomista voidaan lähettää tietoja Procountoriin. Käyttäjän oikeuksia muutetaan Procountorissa kohdassa Hallinta > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Käyttäjälle voi valita rooliksi kirjanpitäjä ja muokata seuraavan tiedoston keltaiset kohdat Ei käyttöoikeuksia -valintaan, jotta käyttöoikeudet ovat mahdollisimman suppeat:

Vaihtoehtoisesti voit valita muun käyttäjäroolin ja tarkistaa, että käyttöoikeudet vastaavat yllä olevaa tiedostoa.

K_ytt_j_t_ja_k_ytt_oikeudet_n_kym__fi.png

4. Integraatioasetukset

Valitse käyttöönoton jälkeen integraatioasetuksista siirtotavaksi "tositetaso".

Valitse ostolaskujen tiliöinti -pudotusvalikosta, haluatko, että ostolaskut tiliöidään Ecomissa (=Yrityksessä) vai Procountorissa (=tilitoimistossa).

HUOM! Siirtotavan valinta vaatii tällä hetkellä aktivoinnin asiakaspalvelusta, tee pyyntö chatin kautta. Jos siirtotapa on näkyvissä, ei pyyntöä tarvitse erikseen tehdä, vaan voit jatkaa asetusten laittoa ohjeen mukaisesti.

Yhdistä Ecomin tilikartta Procountorin tilikarttaan.

 • Ecom tili = Ecomissa näkyvä kirjanpidon tili

 • ALV-verokanta = Ecomin tilin verokanta

 • Procountor tili = tili, johon Ecomin tilille tiliöity tieto halutaan viedä Procountorissa

 • Procountor ALV status = alvin tyyppi Procountorissa. Kaikki käytössä olevat tilit tulee olla merkattu jollakin koodilla. Yleisimmät koodit:

  • Kotimainen

  • Ei ALV-käsittelyä

  • Rakennusalan käänteinen ALV 24%

 • Myynnit = aktiivinen/epäaktiivinen. Ota täppä pois, jos et halua myyntiin liittyviä tiliöintejä tällä tilille.

 • Ostot = aktiivinen/epäaktiivinen. Ota täppä pois, jos et halua ostoihin liittyviä tiliöintejä tällä tilille.

Käyttöönotto on nyt valmis.

5. Ostolaskun tiliöinti

Tositetason integraatiossa voi valita tiliöidäänkö ostolaskut A. Procountorissa (tilitoimistossa) vai B. Ecomissa (yrityksessä). Tiliöintitapa on valittu integraation asetuksissa.

A. Tiliöinti Procountorissa

 1. Hyväksy ostolasku

 2. Ostolasku siirtyy riveineen Procountoriin

  1. Procountor luo ostolaskun toimittajatiedon mukaan joko uuden business partnerin tai yhdistää ostolaskun olemassa olevaan

  2. Tiliöinti menee Procountorin sääntöjen mukaisesti

  3. Ostolasku merkkaantuu Procountorissa hyväksytyksi

 3. (Tarkista/tee tiliöinti Procountorissa)

Jos hyväksyntäkierto on käytössä, siirtyy lasku Procountoriin ensimmäisen hyväksynnän yhteydessä.

B. Tiliöinti Ecomissa

 1. Avaa (hyväksytty) ostolasku

 2. Tarkista/tee tiliöinti

 3. Paina Vie Procountoriin -painiketta (ks. kuva)

 4. Ostolasku siirtyy riveineen Procountoriin ja tiliöinti kirjanpidon tositteena

  1. Procountor luo ostolaskun toimittajatiedon mukaan joko uuden business partnerin tai yhdistää ostolaskun olemassa olevaan

  2. Ostolasku merkkaantuu Procountorissa hyväksytyksi

 5. (Jos siirto epäonnistuu, tee korjaukset ja siirrä se uudelleen aiemmin mainitusta tiliöinti-kohdasta)

 6. Toista kaikille ostolaskuille

HUOM! Kauden päättäminen ei vie mitään tietoja Ecomista Procountoriin, oli asetuksena kumpi tahansa.

Suorituksen siirto

Ostolasku merkitään suoritetuksi, kun maksatukseen vietyyn laskuun ei ole tullut virhettä pankista ja eräpäivästä on 3 päivää tai se merkitään käsin suoritetuksi.

Jos maksua muokataan myöhemmin, sitä ei siirretä uudelleen Procountoriin.

6. Myyntilaskun tiliöinti

Lasku viedään Procountoriin, kun se on lähetetty. Tiliöinti perustuu aina Ecomin tiliöintiin.

Lasku merkitään suoritetuksi myös Procountorissa, kun maksu lisätään käsin. Viitesuorituksia ei siirretä Procountoriin, mistä johtuen pankkiyhteys viitesuorituksia varten pitää olla päällä myös Procountorissa.

Epäonnistunut siirto voidaan tehdä uudelleen laskun lisätoimintojen kautta.

7. Siirrettävät tiedot

Ostolaskulta:

 • Päivämäärä

 • Tositenumero

 • Toimittaja ja sen ALV-tunnus

 • Eräpäivä

 • Pankkitili

 • BIC

 • Riveiltä: tuotenimi, tuoteala & -numero, määrä, hinta, alv, ale%

 • Ostolaskun kuva (ei muut liitteet)

 • Maksu

Myyntilaskulta:

 • Luontipäivä

 • Laskunumero

 • Asiakas: nimi, osoite

 • Eräpäivä

 • Pankkitili ja BIC (asetuksista)

 • Riveiltä: tuotenimi, määrä, hinta, alv, ale%

 • Laskun kuva (ei muut liitteet)

 • Maksu

HUOM! Dimensiot ja muistiinpanot eivät siirry osto- tai myyntilaskuilta

8. Virhetilanteet

Virheet tulevat näkyville laskun loppuosassa olevalle tapahtumalokille. Tarkista lokin virhekoodi ja tee tarvittavat toimenpiteet. Korjauksen jälkeen voit yrittää siirtoa uudelleen laskulla lisätoimintojen kautta ja ostolaskulla tiliöinti-kohdasta.

Virhe

Toimenpide

Jonkin rivin tiliä ei ole kohdistettu Procountorin tiliin tai Alv-status on virheellinen Procountorin ulkoisessa tilikartassa Ecomissa

Siirry Asetukset > Procountor ja varmista, että kaikki kyseisen laskun tilit okohdistettu ja alv-status on oikein.

invoiceRows MAY_NOT_BE_EMPTY

Laskulla ei ole rivejä

Undefined insufficient access rights to modify the ledger receipt

Käyttäjälle ei ole tarvittavia oikeuksia. Tarkista, että oikeudet ovat kohdan 3 liitteen mukaiset.

BANK_ACCOUNT_DOES_NOT_BELONG_TO_THIS_COMPANY

Tarkista laskun maksut-kohdasta, että valittu pankkitili on oikein ja se löytyy myös Procountorista.

Undefined invalid token

API-avain on virheellinen, tarkista, että avain löytyy Procountorista. Tarvittaessa irroita integraatio ja tee se uudelleen tämän ohjeen kohdan 1 mukaisesti.

Saajaa ei löydy toimittajarekisteristä

Ei vaikutusta Procountoriin

Vastasiko tämä kysymykseesi?