Kaikki kokoelmat
Käyttöohjeet
Ostolaskut
Ostolaskun hyväksyntä, hylkäys ja maksukielto
Ostolaskun hyväksyntä, hylkäys ja maksukielto

Ohjeessa ostolaskun hyväksyntä ja hylkäys, kun hyväksyntäkierto ei ole käytössä. Lisäksi maksukiellon asettaminen sekä ostolaskun tilat.

Päivitetty yli viikko sitten

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka ostolasku hyväksytään ja kuinka se hylätään tai asetetaan maksukieltoon. Jos sinulla on käytössä hyväksyntäkierto, saat tarkemmat ohjeet täältä: Hyväksyntäkierto

Ostolaskun tilat*:

Vanha tila

Uusi tila

Selitys

Tallentamaton

Keskeneräinen

Uusi lasku, jota ei ole vielä hyväksytty

Avoin

Hyväksytty

Lasku on hyväksytty, mutta ei vielä maksettu

Maksussa

Siirretty pankkiin

Hyväksytty lasku on siirretty pankkiin maksettavaksi.

Maksettu

Maksettu

Maksettu käsin tai pankin kautta

Ylimaksettu

Ylimaksettu

Maksettu yli ostolaskun loppusumman

Osittain maksettu

Osittain maksettu

Ostolasku on maksettu osittain

Erääntynyt

-

* Tilat, kun ostolaskun hyväksyntäkierto ei ole käytössä.

Ostolaskun hyväksyntä

Oheisessa kuvassa ostolaskun käsittelyn vaiheet kuviossa.

⚠️ Ostolaskun perustietoihin tai riveihin ei voi tehdä muutoksia hyväksynnän jälkeen. Jos lisäät ostolaskun käsin, varmista, että tiedot ovat oikein ennen kuin hyväksyt tai asetat laskun maksukieltoon.

Käsittelijä voi tehdä hyväksynnän joko ostolaskulistaukselta tai ostolaskulta. Hyväksyntä on näkyvillä vain laskuille, jotka ovat keskeneräisiä.

Kun painat hyväksyntä-kuvaketta ostolaskulistalla, avautuu Hyväksy ostolasku -ikkuna. Siihen voit halutessasi kirjoittaa kommentin tai painaa suoraan hyväksy.

Hyväksynnästä tulee merkintä ostolaskun tapahtumalokille.

Ostolaskun hylkäys / mitätöinti

Voit hylätä keskeneräisen laskun ostolaskulistaukselta painamalla poikkeus ja valitsemalla hylkää tai avaamalla ostolaskun, painamalla poikkeus ja valitsemalla hylkää.

Hylkäyksen jälkeen ostolaskun voi tarvittaessa poistaa.

⚠️ Hylkäystä ei voi peruuttaa

Maksukielto

Voit asetaa maksukiellon keskeneräisen laskun ostolaskulistaukselta painamalla poikkeus-kuvaketta ja valitsemalla aseta maksukielto tai avaamalla ostolaskun, painamalla poikkeus-painiketta ja valitsemalla aseta maksukielto.

Maksukiellon voi peruuttaa hyväksymällä laskun.


Vastasiko tämä kysymykseesi?